Ads KNVN - Bộ phận truyền thông Khởi nghiệp Việt Nam

Lời ngỏ:
Ngày 01/09/2018, phòng Truyền thông & Quảng cáo của cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập với tên gọi tắt là Ads KNVN .

Link website chính thức: http://ads.knvn.vn/
Hotline: 0969 633 628
Mail: admin@knvn.vn
Đơn vị chủ quản: Cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN

Nhiệm vụ: 
+ Ads KNVN phụ trách việc khai thác quảng cáo, truyền thông cũng như các hoạt động liên kết tài trợ nhằm mục đích gây quỹ duy trì và phát triển cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam.
+ Ads KNVN phụ trách triển khai các chiến dịch truyền thông nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của các dự án của thành viên KNVN.
+ Ads KNVN phụ trách việc hợp tác với các đơn vị báo chí và truyền hình để hướng tới thành lập 1 liên minh Truyền Thông Khởi Nghiệp bao gồm các Group Khởi nghiệp, các Forum khởi nghiệp, Các báo Khởi nghiệp ...để cùng nhau hỗ trợ cho nền Khởi Nghiệp Việt Nam
+ Ads KNVN xây dựng các gói truyền thông Miễn Phí, các dự án Truyền Thông Miễn Phí để hỗ trợ các thành viên trên cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam.

Sứ mệnh: Giúp đỡ 1 triệu dự án Khởi Nghiệp phát triển góp phần thúc đẩy nền khởi nghiệp tại Việt Nam. 

Tầm nhìn: Ads KNVN Trở thành tổ chức truyền thông về khởi nghiệp lớn nhất Việt Nam---------------------------
Đăng nhận xét

 
Ads.knvn.vn © 2013. All Rights Reserved. Shared by Startup Vietnam
Top