Nhằm khuyến khích thành viên đóng góp cho cộng đồng, ban quản trị quyết định tặng gói truyền thông cho dự án của những thành viên tích cực. 

Điều kiện nhận gói truyền thông:
+ Chỉ dành cho những thành viên hoạt động tích cực trên group KNVN.
+ Sản phẩm/ dịch vụ chất lượng đã được BQT kiểm duyệt.

Giá trị nhận được:
+ Truyền thông dự án tới 50 000 thành viên thực của KNVN

Nội dung:

+ Gói 05 bài viết truyền thông trên group KNVN trị giá : 15 triệu .(Giá xem tại đây)
+ 01 video giới thiệu về dự án trị giá : 10 triệu  (Giá xem tại đây)
+ 01 tuần treo logo dự án trên Cover Group trị giá 5 triệu ( Giá xem tại đây)

=> Tổng gói trị giá : 30 triệu

Đăng ký: Gửi đăng ký tới mail: admin@knvn.vn
Trong mail ghi rõ : thời gian gia nhập KNVN và những đóng góp đã đóng góp cho cộng đồng KNVN

Ban quản trị sẽ dùng phần mềm để kiểm tra điểm cống hiến của bạn trên group để xác định xem bạn có được nhận gói truyền thông hay ko. 
Đăng nhận xét

 
Ads.knvn.vn © 2013. All Rights Reserved. Shared by Startup Vietnam
Top